Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji 19.10.2017 r.

W związku z przypadającym na 19 października 2017 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji, w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Dyżury mediatorów  w Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 19 października 2017 roku:

 

  • 08.30 - 11.30 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 08.30 - 11.30 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2017 r.

ustalenie dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Słupsku

Zarządzenie nr A-0001-15/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 8 marca 2017 roku  w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 20-26 lutego 2017 r.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach: od 20 lutego 2017 r. do 26 lutego 2017 r. i w tych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne.

 

Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/

lub:

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/

 

W Sądzie Rejonowym w Słupsku, w siedzibie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej,  przy ul. Grodzkiej 6, w pokoju nr 101, dyżury będą pełnić kuratorzy zawodowi rodzinni i dla dorosłych, którzy będą udzielać porad osobom zainteresowanym:

- w dniu 20.02.2017 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy II Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy IV Zespołu,

- w dniu 21.02.2017 r. (wtorek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy III Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy I Zespołu,

- w dniu 22.02.2017 r. (środa) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy II Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy III Zespołu,

- w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy III Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy I Zespołu,

- w dniu 24.02.2017 r. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy I Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy II Zespołu,

- w dniu 25.02.2017 r. (sobota) od godz. 08.00 do 12.00 – kuratorzy IV Zespołu.

obsługa interesnatów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich od 01-02-2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 31 stycznia 2017 roku za numerem A-0001-11/17, z dniem 01 lutego 2017 roku kompleksową obsługę interesantów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku powierzono Biuru Obsługi Interesanta przy ul. Szarych Szeregów 13, pok. 113-114, telefon numer 59 84 69 212.

ustalenie godzin pracy kasy SR w Słupsku w dniu 30.12.2016 r.

Informujemy,  że w dniu 30 grudnia 2016  roku kasa Nr 1 Sądu Rejonowego w Słupsku czynna będzie w godzinach 9.00 do 10.00

ustalenie godzin pracy kasy SR w Słupsku od dnia 14.11.2016 r.

Informujemy,  iż z dniem  14 listopada 2016 roku następuje zmiana poniedziałkowych godzin pracy Kasy Sądu Rejonowego w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 13.

Kasa czynna w dniach urzędowania :

 poniedziałek  w godzinach 9.00-16.30,   z przerwą w godzinach 14.00-14.30wtorek - piątek  w  godzinach  9.00-14.00  ,w ostatni roboczy dzień miesiąca (również w poniedziałek) w godzinach 9.00-13.00.

tel. 59 84 69 254

Międzynarodowy Dzień Mediacji 20.10.2016 r.

mediacja

 

W związku z przypadającym na 20  października 2016 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji,   w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

 Dyżury mediatorów  w Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 20 października 2016 roku:

 

  • 09.00 - 12.00 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 09.00 - 12.00 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

31.10.2016 r. - dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-14/16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku ustalono dzień 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 22 października 2016 roku.

 

WAŻNE! W dniu 22 października 2016 roku kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie nieczynna!

dni wolne od pracy w 2016 roku

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-14/16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku ustalono dni: 02 maja 2016 roku, 27 maja 2016 roku i 31 października 2016 roku dniami wolnymi od pracy.

WAŻNE! W dniach 14 i 21 maja 2016 roku kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie nieczynna!

zmiana siedziby V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dniem 20.06.2016 roku

Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2016r.

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zdjęcie: „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

W obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się - Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Izba Lekarska.

W dniach 22-27 lutego 2016 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w trakcie dyżurów w wymienionych wyżej podmiotach.

Dyżury te odbywały się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w sobotę od 10:00 do 13:00. Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W województwie pomorskim pomoc świadczy i udziela informacji:

 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS

ul. Śląska 53, pok. 406, IV piętro

81-304 Gdynia

 

tel. 690 489 646 e-mail: biuro@interios.org.pl

Ostrzeżenie - fałszywy Komornik!

Sąd Rejonowy w Słupsku ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie funkcjonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski.  Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod wskazanym niżej adresem internetowym:

 

http://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/

 

Dodatkowo wskazuje się, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |